GRID IN DE REGIO

Vanuit de samenwerking met onze leveranciers en partners vervullen wij onze rol als betrokken IT-adviseur en dienstverlener.

 
> Ontmoet onze regionale verbinders
OVER GRID

GRID staat voor gezamenlijke regionale ICT-dienst en is ontstaan vanuit vier gemeenten in de regio Oost-Groningen

 
> LEER GRID BETER KENNEN
WERKEN BIJ GRID

Grid staat in de regio groningen bekend als IT-werkgever waar medewerkers trots op zijn om voor te werken

 
> GA JIJ ONZE IT-UITDAGING AAN?
GRID VOOR JOU

Een stabiele werkomgeving is essentieel. Wij bieden publieke organisaties een doordacht, toekomstgericht, efficiënt en veilig IT-landschap

 
> ONTDEK DE VIER SUCCESFACTOREN VAN GRID
CONTACT

Rechtstreeks in contact of meer informatie

 
> KOM IN CONTACT MET GRID

Privacyverklaring

Dieper graven naar
de echte vraag

Wij vinden het van essentieel belang dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op om onze diensten te kunnen verlenen.

GRID, gevestigd aan de Brugstraat 2 in Scheemda en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 60037385 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GRID verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld doordat u gegevens aan ons verstrekt via de website, ons self service portal, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze opdrachtgevers. In dat geval zijn zij primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. GRID verwerkt deze persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers voor de uitvoering van de overeenkomst. GRID verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor de betreffende dienstverlening.

 

Welke rechten heeft u en wat houden deze rechten in?

Als bezoeker van onze website heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door GRID kunt controleren. U heeft het recht:

  • Op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dat doen wij middels deze privacyverklaring en het verwerkingsregister.
  • Op inzage: wij zijn verplicht u de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te laten zien.
  • Op rectificatie en aanvulling: u kunt te allen tijde de persoonsgegevens die wij verwerken wijzigen.
  • Om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking: als u niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Op verwijdering of afscherming: indien u niet wenst dat wij uw e-mailadres bewaren, kunt u vragen om dit gegeven te verwijderen.
  • Op data portabiliteit: u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie.
  • Op vergetelheid en beperking van de verwerking: dit recht betekent dat u kunt verzoeken om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Wilt u gebruik maken van één van bovenstaande rechten? Dan kunt u een verzoek indienen via info@gridnv.nl, met daarin een omschrijving van uw verzoek.

 

Wat zijn cookies en welke cookies gebruikt GRID?

GRID gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Met cookies worden uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.