GRID IN DE REGIO

Vanuit de samenwerking met onze leveranciers en partners vervullen wij onze rol als betrokken IT-adviseur en dienstverlener.

 
> Ontmoet onze regionale verbinders
OVER GRID

GRID staat voor gezamenlijke regionale ICT-dienst en is ontstaan vanuit vier gemeenten in de regio Oost-Groningen

 
> LEER GRID BETER KENNEN
WERKEN BIJ GRID

Grid staat in de regio groningen bekend als IT-werkgever waar medewerkers trots op zijn om voor te werken

 
> GA JIJ ONZE IT-UITDAGING AAN?
GRID VOOR JOU

Een stabiele werkomgeving is essentieel. Wij bieden publieke organisaties een doordacht, toekomstgericht, efficiënt en veilig IT-landschap

 
> ONTDEK DE VIER SUCCESFACTOREN VAN GRID
CONTACT

Rechtstreeks in contact of meer informatie

 
> KOM IN CONTACT MET GRID

GRID in de regio

Met de kop in de Cloud
en de poten in de klei

Nuchtere IT-specialist in Groningen

Als IT-leverancier in regio Groningen omarmen wij de digitale dienstverlening voor publieke organisaties. Door onze nauwe contacten met de IT-verantwoordelijken van onze aangesloten gemeenten, weten wij waar we de komende weken, maanden en jaren ons op kunnen focussen. Onze dienstverlening met bijbehorende doelstellingen kunnen wij echter niet alleen realiseren. Door samen te werken met onze leveranciers en partners, vervullen wij onze rol als betrokken IT-adviseur. Naast de samenwerking met landelijke en technologische partners als Microsoft, Centric, Oracle en TOPdesk, zijn wij ook lokaal en regionaal actief. We stellen je graag voor aan een aantal van onze belangrijke samenwerkingspartners.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland met elkaar. Zij heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen verbinden. Deze doelstelling komt overeen met het idee achter de oprichting van GRID. Door onze kennis en kunde dagelijks in te zetten, ondersteunen wij onze aangesloten publieke organisaties zodat zij zich niet meer bezig hoeven te houden met IT-gerelateerde zaken. De VNG filtert beleidsstukken en houdt ons op de hoogte van politieke ontwikkelingen die betrekking hebben op IT. Hierdoor zijn wij altijd up-to-date en kunnen we snel schakelen om onze gebruikers te voorzien van de juiste ondersteuning waar nodig.

Samenwerking Noord

Het samenwerkingsplatform Samenwerking Noord verbindt (medewerkers van) organisaties die werken met IT. Het platform is ontstaan vanuit de Rijksdiensten en heeft zich in de loop der jaren uitgebreid tot een groot netwerk. Zij gelooft in het delen van kennis en capaciteit, wat bijdraagt aan de professionaliteit en slagkracht van al haar leden. Door middel van netwerk- en kennisbijeenkomsten verbindt het platform IT professionals met elkaar en andere werkgevers.

“Voor (de medewerkers van) GRID is het platform van Samenwerking Noord een vraagbaak bij inhoudelijke vraagstukken en inspiratiebron voor innovatie. Bovendien biedt de bundeling van kennis en capaciteit ons veel plezier, gecombineerd met een vernieuwende kijk op mogelijke IT-oplossingen.”

Edwin Venema

Projectleider

Regionale verbinding als kracht

GRID staat graag in connectie met jong talent. Naast vakinhoudelijke samenwerkingen zoeken wij daarom al vanaf het begin verbinding met potentiële IT-professionals. Door het aanbieden van stageplekken, afstudeermogelijkheden en verdiepende onderzoeken staan wij veel in contact met diverse opleidingen van o.a. Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen.

Duurzame recycling van hardware

Als IT-leverancier in regio Groningen ontvangen wij geregeld afgeschreven hardware. Deze computers, harde schijven en andere hardware worden door Meedia Dagbesteding, een leer- en ontwikkelbedrijf voor jongeren en volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt in onze regio, opgehaald. De deelnemers van Meedia hebben veelal een (verstandelijke) beperking of gedrag- en ontwikkelingsproblemen. Hierdoor hebben zij moeite om aansluiting te vinden in de reguliere arbeidsmarkt of op school.

Meedia biedt ondersteuning met een vleugje onderwijs én een vleugje persoonlijke ontwikkeling. Ook worden de deelnemers geholpen bij het vinden van een gezond dag- en nachtritme en het stellen van persoonlijke (leer)doelen. Voor GRID verwerken, sorteren, demonteren en wissen zij alle data vakkundig en volgens de juiste standaarden. Na afronding ontvangen wij een officieel certificaat en zorgt Meedia voor een duurzame her inzet bij één van haar klanten of in haar webshop. Zo levert deze maatschappelijk verantwoorde samenwerking beide organisaties veel plezier én resultaat op.