GRID IN DE REGIO

Vanuit de samenwerking met onze leveranciers en partners vervullen wij onze rol als betrokken IT-adviseur en dienstverlener.

 
> Ontmoet onze regionale verbinders
OVER GRID

GRID staat voor gezamenlijke regionale ICT-dienst en is ontstaan vanuit vier gemeenten in de regio Oost-Groningen

 
> LEER GRID BETER KENNEN
WERKEN BIJ GRID

Grid staat in de regio groningen bekend als IT-werkgever waar medewerkers trots op zijn om voor te werken

 
> GA JIJ ONZE IT-UITDAGING AAN?
GRID VOOR JOU

Een stabiele werkomgeving is essentieel. Wij bieden publieke organisaties een doordacht, toekomstgericht, efficiënt en veilig IT-landschap

 
> ONTDEK DE VIER SUCCESFACTOREN VAN GRID
CONTACT

Rechtstreeks in contact of meer informatie

 
> KOM IN CONTACT MET GRID

GRID voor jou

Digitale voetsporen
nemen we heel serieus

professionals in hart en nieren

Dat de IT-inrichting binnen publieke organisaties uitdagend, veelzijdig en soms ook best complex is, is voor ons niets nieuws. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen binnen deze organisaties vragen om doordachte oplossingen. Vanuit onze persoonlijke aanpak ondersteunen wij publieke organisaties in regio Groningen met de invulling van de IT-infrastructuur en kantoorautomatisering. In de praktijk betekent dit dat onze IT-beheerders ervoor zorgen dat computers, harde schijven, servers, wifi, laptops, telefoons en datacenters draaien zoals van tevoren bedacht. Tegelijkertijd staan onze servicedeskmedewerkers dagelijks klaar voor vragen van gebruikers.

Niet vraaggestuurd, maar toekomstgericht

De ontwikkelingen in de IT-sector staan geen dag stil. Om voorbereid te zijn op onze toekomst, werken wij nauw samen met onze kennispartners, leveranciers en de informatiemanagers van de publieke organisaties die wij mogen ondersteunen. Vanuit de Microsoft Azure Cloud bieden wij tal van mogelijkheden om aan de behoefte van onze gebruikers te voldoen. Een stabiel IT-netwerk is daarbij essentieel. Wij zorgen ervoor dat onze gebruikers hun werk op diverse locaties en op verschillende tijden kunnen uitvoeren. Zij focussen zich op de onderwerpen waar het binnen hun organisatie om draait, alle IT gerelateerde zaken faciliteren wij. Doordacht, toekomstgericht, zo efficiënt en veilig mogelijk.

Security volgens ENSIA beveiligingsreglement

Om te garanderen dat onze gebruikers op een veilige wijze over de benodigde data beschikken, volgen wij het ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) reglement. Dit reglement is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld. ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Het wordt door vele overheidsinstanties gebruikt en helpt gemeenten om te voldoen aan de normen die gelden voor de Nederlandse overheid (BIO). GRID is een gecertificeerde organisatie en wordt jaarlijks gecontroleerd door diverse auditors.

Uit de praktijk

Implementatie van TOPdesk met Self Service Portal

Sinds het voorjaar van 2021 maakt GRID gebruik van TOPdesk voor de registratie van meldingen en aanvragen van gebruikers. Hiervoor kunnen onze ruim 1.700 gebruikers via het intranet van hun organisatie, vanuit de menubalk of een online link, rechtstreeks inloggen op het Self Service Portal.

“Afhankelijk van de wens, melding of vraag wordt er een formulier aangemaakt waarin wij achterhalen wat de behoefte is. Zodra het formulier compleet is ingevuld, ontvangen wij de melding rechtstreeks in onze werkvoorraad en kunnen we, na goedkeuring van de team- en/of informatiemanager, direct starten met de afhandeling.”

Robin Dirks
Adoptie consultant

De vier succesfactoren van GRID

Naast een heel aantal functionele en financiële voordelen is GRID oorspronkelijk ontstaan vanuit de samenwerkende gedachte. De gemeenten Oldambt, Veendam, Pekela en Westerwolde vonden de oprichting van GRID geen doel op zichzelf. Wel zagen zij door de samenvoeging van de ICT-afdelingen al in 2014 de mogelijkheid een aantal problemen op te lossen. We leggen ze graag aan je uit aan de hand van de vier succesfactoren van GRID, die nog altijd gelden.

Doorontwikkeling van dienstverlening

Publieke organisaties hebben de behoefte om moderne IT-oplossingen in te zetten om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. IT is voor hen vaak niet de basisactiviteit en krijgt daardoor niet de aandacht die het verdient en ook nodig heeft. Zeker nu er veel technische vernieuwingen benodigd zijn en cybersecurity volop aandacht vraagt, is onze actuele en specifieke kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde.

Door het bundelen van de vier oorspronkelijke ICT-afdelingen ontstond een krachtig en toekomstbestendig fundament. Dat maakt het mogelijk om, sinds onze oprichting in 2014, vooruit te denken. Nuchter en met beide benen in de klei, maar tegelijkertijd toekomstgericht ontwikkelen. Inmiddels bieden wij onze IT-diensten ook aan andere pubieke organisaties dan enkel gemeenten aan. Hierdoor kunnen ook kleinere publieke organisaties in de regio Groningen profiteren van onze deskundigheid, ervaring en beschikbare diensten.

Borgen van continuïteit en kwaliteit

Publieke organisaties zijn afzonderlijk van elkaar kwetsbaar door de kleine bezetting van ICT-functies. Bovendien is ontwikkelen, regie pakken en technologisch bijblijven een flinke uitdaging naast de alledaagse werkzaamheden. Ook vraagt een up-to-date IT-omgeving om grote investeringen. Het garanderen van continuïteit en kwaliteit is daardoor moeilijk, soms zelfs bijna onmogelijk. Door kennis, kunde en financiële middelen samen te voegen, kunnen wij een eigen positie innemen, het spel weer meespelen en laten zien wat voor gave IT-oplossingen er zijn. Een win-winsituatie dus!

Beperking van kosten

Onze klanten zijn lokaal gericht, veelal politiek gestuurd en hebben geen winstoogmerk. Daarom leeft bij hen de behoefte om de noodzakelijke kostenstijgingen van al aangeschafte of in de toekomst benodigde IT-oplossingen zo veel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd zijn zij zich bewust van het feit dat juist IT de komende jaren meer investeringen zal vragen. Om de uitgaven van publieke gelden waar mogelijk te verlagen, bundelen wij het aantal gebruikers en ondersteunen wij hen vanuit één organisatie op IT-vlak. GRID heeft om deze reden geen winstgedreven aandeelhouders.

Verhoogd rendement voor IT-investeringen

Organisaties in de publieke sector hebben vele verschillende IT-toepassingen en pakketten nodig om de dagelijkse dienstverlening te kunnen bieden. De organisaties die wij mogen ondersteunen hebben elk een eigen identiteit, maar kunnen veelal prima werken vanuit dezelfde software en aangeboden IT-diensten. De inzet van GRID maakt het mogelijk om gezamenlijk rendement te halen uit IT-investeringen die noodzakelijk zijn. Dat geldt zowel voor de aanschaf van nieuwe softwarepakketten als voor toekomstige investeringen voor de doorontwikkeling van de huidige IT.

Uit de praktijk

Ondersteuning op maat tijdens online raadsvergaderingen

Tijdens de COVID-19 pandemie werkten onze gebruikers net als vele anderen vanuit huis. Dit was voor veel gemeenten hét startpunt om online te vergaderen en te werken vanuit verschillende locaties op verschillende tijdstippen. Om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk door konden werken, heeft het team van GRID gezorgd voor een implementatie van Microsoft Teams. Ook de tot voorheen live raadsvergaderingen werden via Teams georganiseerd en op locatie door ons ondersteund.

“Tijdens iedere raadsvergadering zat ik klaar om vragen te beantwoorden, inlogproblemen te verhelpen en tegelijkertijd een livestream te organiseren zodat burgers direct digitaal toegang hadden tot de raadsvergaderingen.”

Pascal Wind
Specialist IT-beheer