Onze service

Wij zijn de IT-organisatie van en voor de bij ons aangesloten gemeenten. Ons bestaansrecht en daarmee onze toegevoegde waarde ligt in onze herkomst uit die gemeenten. Wij herkennen hun doelen en ambities en voelen ons daarmee nauw verbonden. Wij zetten onze persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid in om die doelen en ambities te helpen realiseren. De behoeftes van onze klanten, van onze mensen en onze kernwaarden zijn daarbij voor ons richtinggevend.

Wij zien een gemeentelijk landschap dat voortdurend in beweging en groei is. Voor GRID is uiteraard de allereerste uitdaging en belangrijkste opdracht de basis op orde te hebben. Goede en stabiele techniek en dienstverlening zijn randvoorwaardelijk om welke toekomstvisie dan ook waar te kunnen maken. In het gemeentelijk landschap spelen technologie en informatievoorziening een steeds belangrijkere rol. Kwaliteit van bestuur en betaalbare, maar ook veranderende dienstverlening aan de burger stellen steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoering.

workplacesDe bedrijfsvoering van GRID zelf is gestoeld op twee onderdelen: Regulier ICT-beheer & onderhoud waarbij wij zorg dragen voor een maximale beschikbaarheid & betrouwbaarheid en daarnaast projectmatig veranderen.

Regulier ICT- beheer en onderhoud

Het reguliere beheer en onderhoud is erop gericht te zorgen dat de ICT bij de gemeenten blijft draaien. Het beheer bestaat uit activiteiten als het oplossen van storingen, het doorvoeren van technische patches, fixes en updates, het zorgen voor backup & restore en het bemensen van de servicedesk. De diensten die GRID levert, zijn verwerkt in een Dienstverlening Overeenkomst (DVO) die in essentie dezelfde basisdienstverlening biedt aan alle klanten. Daarnaast hanteert GRID een Producten en Diensten Catalogus (PDC). De aangeboden diensten en bijbehorende tarieven worden hiermee transparant en inzichtelijk voor de klant.

Projectmatig veranderen

Om ervoor te zorgen dat de gemeenten qua bedrijfsvoering up to date blijven zijn wijzigingen in de informatisering en automatisering nodig. Veranderingen die hieronder vallen zijn grote softwarereleases, het vernieuwen, verbeteren of uitbreiden van gemeentelijke dienstverlening en zo meer. Deze veranderingen worden projectmatig behandeld, hetgeen betekent dat de activiteiten die hiervoor worden verricht op basis van voorcalculatie worden begroot en op basis van nacalculatie worden afgerekend. GRID zet daartoe ook in op projectmanagement als competentie. Aanvullend levert GRID diensten, waar nodig en wenselijk, die bijdragen aan het totale domein van de informatievoorziening waaronder architectuur, informatiemanagement en beleid, advisering, projectmanagement, etc.

pdca

PDCA en KPI’s (Bron: Passionned Group)

De deelnemers mogen van ons verwachten dat wij onze diensten op zorgvuldige wijze en van hoge kwaliteit leveren. Dat vraagt enerzijds voldoende kwaliteit in onze kennis en deskundigheid en anderzijds een infrastructureel landschap dat ons ook in staat stelt om die kwaliteit te leveren. Dat is waar wij elke dag aan werken.

Wij hebben gekozen voor een maximale standaardisering van de inrichting van onze IT-processen. Deze zijn ingericht op basis van best practices modellen (ISM, ITIL, COBIT, etc.), zoals in de professionele IT-dienstverlening anno nu gebruikelijk is.

Procesmatig werken binnen GRID zorgt voor:

  • betrouwbaarheid door het standaardiseren van het werk door procesbeschrijvingen en werkinstructies
  • consistentie door het herhaalbaar en consequent volgen van de processen zoals ze zijn beschreven. Dit maakt het resultaat voorspelbaar.
  • efficiency door het meetbaar maken van de effecten van de processen op dienstverlening door aan klant (door KPI’s) en het continue analyseren en verbeteren van de procesgang.