Over GRID

De Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst verzorgt de ICT voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam.

Gemeenten worden de laatste jaren overstelpt met ontwikkelingen met een ICT-component. Dit stelt hoge eisen aan de ICT-omgeving van gemeenten. Daarnaast noopt de huidige conjunctuur tot een scherpe focus op efficiëntie en kosten.

De ontwikkelingen zijn daarmee steeds minder vrijblijvend. Door wet- en regelgeving worden gemeenten steeds meer gedwongen grote ICT-vernieuwingen door te voeren. Zij moeten onder architectuur gaan werken om de 7x 24 uurs dienstverlening met een front-, mid- en backoffice vorm te geven. Dit vraagt aanzienlijke investeringen in de techniek en ook organisatorisch moet een professionaliseringsslag worden doorgevoerd.

VlaggenGridUit onderzoeken blijkt dat kleinere gemeenten (<50.000 inwoners) niet of slechts tegen onevenredig hoge kosten in staat zijn om adequate invulling te geven aan de ontwikkelingen. Oplossingen worden onder andere gezocht in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Zo ook in de gemeenten Oldambt, Veendam, Pekela en Bellingwedde (tegenwoordig Westerwolde). Zij vonden het inrichten van een gezamenlijke ICT-dienst geen doel op zichzelf, maar met de inrichting van deze dienst lossen deze gemeenten in Oost-Groningen een aantal geconstateerde problemen op:

  • De gemeenten willen moderne ICT toepassen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, maar lopen individueel tegen beperkingen aan (middelen, kennis en capaciteit).
  • De gemeenten zijn afzonderlijk kwetsbaar door de kleine bezetting van de ICT-functie. Het garanderen van continuïteit en kwaliteit is moeilijk, zo niet onmogelijk.
  • De gemeenten willen noodzakelijke kostenstijgingen van de ICT-functie zo veel mogelijk beperken, met name met het oog op de aanzienlijke investeringen die de komende jaren gedaan moeten worden.
  • De gemeenten willen meer rendement halen uit ICT-investeringen door beschikbare mogelijkheden beter te benutten.

De oplossing voor deze geconstateerde problemen is gevonden in een eindsituatie die stoelt op volledige integratie van de bestaande ICT-afdelingen: één regionale ICT-dienst (GRID) die zorgt voor ICT-beleid, beheer van systemen, technieken, applicaties en gegevens en voor inkoop en invoering van ICT-oplossingen.

Zie onderstaande link voor het inzien van de jaarverslagen van GRID:

Jaarverslagen